Blik op

Via deze website wil ik u graag op regelmatige basis informeren over de mogelijkheden en de gang van zaken in de uitvaartbranche. Dit onder de noemer; een blik op…  

Blik op… Gen beej-en

Hij hield van gezelligheid. Wanneer hij omringt was door familie en vrienden voelde hij zich op zijn best. Op zijn werk was hij de grote motivator. Met zijn humor kreeg hij alles voor elkaar binnen het bedrijf. Hij stond dag en nacht klaar voor iedereen die hem lief was. De vele etentjes en feestjes die hij thuis organiseerde waren keer op keer een groot succes. Mensen die hem voor het eerst ontmoette sloten hem direct in hun hart (en andersom). Carnaval en kermis leken speciaal voor hem georganiseerd, hij stond altijd te popelen en genoot van elke minuut, elke seconde. Hij voelde zich al een tijdje niet fit. Eenieder om hem heen maakte zich grote zorgen. Hij oogde verzwakt en breekbaar. Het moment van de uitslag maakte hij niet eens meer mee, hij overleed drie dagen eerder. Alleen. Onverteerbaar voor iedereen die hem lief was. Hij was immers zelden alleen. Tijdens zijn afscheid werd hij in het midden van de ruimte gezet met allen wie hem lief waren om zich heen. De dagen tussen zijn overlijden en de uitvaart in bracht hij thuis door. Zijn vrienden bleven om beurten bij hem zodat hij niet alleen zou zijn. Gen beej-en. Liefde houdt niet op waar het leven eindigt…

You might be interested in …