Spreker

Los van het organiseren en begeleiden van het afscheid kun je me ook vragen om invulling te geven aan het afscheid. Samen zoeken we dan naar muziek en foto’s en kijken we wie er iets wil schrijven en/of zeggen tijdens het afscheid. Naar aanleiding van jullie verhalen zoek ik naar rituelen welke passend zijn tijdens het afscheid en/of schrijf ik teksten welke ik tijdens het afscheid voorlees (of welke jullie zelf voorlezen). Ik reik jullie teksten en gedichten aan waar jullie een keuze uit kunnen maken en samen kijken we op welke manier we het afscheid zo persoonlijk mogelijk kunnen maken. Het gaat niet om de hoeveelheid woorden die gezegd worden maar om de inhoud en betekenis van die woorden. Wanneer je voor één en dezelfde persoon kiest voor zowel het organiseren van het afscheid als voor de invulling van het afscheid heeft dit als voordeel dat je al een band met elkaar hebt opgebouwd doordat je organisatorisch al veel geregeld hebt samen. Daarlangs hoef je je verhaal maar één keer te doen wanneer je met dezelfde persoon samenwerkt. Ik kan jullie ook helpen met het opstellen van de tekst van het gedachtenisprentje.

Wanneer je me alleen vraagt voor het invullen van het afscheid, dus niet voor de organisatie van het afscheid, hanteer ik hiervoor een tarief van €600,00 (dit is inclusief het spreken op de dag van het afscheid). Wanneer ik de uitvaart organiseer en je graag wilt dat ik de dienstinvulling verzorg dan geldt hiervoor een gereduceerd tarief.

Elke middag is een afscheid van de morgen.
Elke morgen is een afscheid van de nacht.
Ieder afscheid zal je een beetje pijn bezorgen.
Het is alsof je na een afscheid toch nog wacht.

Als je een allerlaatste afscheid hebt genomen,
blijft degene die vertrok je toch steeds bij.
Ook al weet je dat hij nooit meer terug zal komen,
in gedachten staat hij altijd aan je zij.

Ieder afscheid kost een stukje van je leven,
omdat ergens toch wat liefde verloren gaat.
Alles wordt een mens maar tijdelijk gegeven,
je verliest iets als een geliefde je verlaat.

Hoeveel deuren heeft een mens al niet gesloten.
Achter elke deur rust een herinnering waarvan
je samen zo dikwijls hebt genoten.
Ieder afscheid is een soort ontmoediging.

Maar toch ook gaan de deuren weer open.
Zie je weer een lach en druk je weer een hand.
Komt een stukje toekomst naar je toegelopen.
Zet je het gemis weer even aan de kant.

Afscheid nemen is dus weer opnieuw beginnen,
ook al draag je het verleden met je mee.
Het leven leert ieder afscheid te overwinnen,
en dat is toch een bemoedigend idee.