Blik op

Via deze website wil ik u graag op regelmatige basis informeren over de mogelijkheden en de gang van zaken in de uitvaartbranche. Dit onder de noemer; een blik op…  

Blik op… Invulling van een afscheidsdienst

“Marie-José, ik weet zo veel te vertellen over ons mam maar het lukt me niet om het op papier te zetten en ik denk dat het me al helemaal niet lukt om het vrijdag tijdens het afscheid uit te spreken” De dochter barst in huilen uit. Ze wil haar moeder zo graag een persoonlijk afscheid geven maar haar verdriet is zo groot dat ze het niet aan kan om zelf iets te schrijven, laat staan zeggen tijdens de dienst. Gelukkig kan ik haar snel geruststellen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een dienst in te vullen. Allereerst kun je hiervoor, wanneer je een binding hebt met het geloof, een pastoor of pastoraal medewerker vragen. Heb je de binding met het geloof niet dan kun je ervoor kiezen om de dienst in te laten vullen door een ritueel begeleider; hij/zij luistert naar jouw verhalen en vult de dienst in naar jullie wensen. Samen kijk je naar muziek en indien gewenst een fotopresentatie. Ook ik kan je van dienst zijn als ritueel begeleider. Hiervan vind ik het grote voordeel dat je alles centraal bij één persoon hebt liggen en je hetzelfde verhaal dus niet nog een keer hoeft te vertellen. Doordat we samen al organisatorisch dingen hebben besproken voor de uitvaart hebben we al een bepaalde band en dat is wel zo vertrouwd. Je kunt me, afhankelijk van mijn agenda, ook alleen als ritueel begeleider vragen. Samen met de dochter heb ik de dienst voor haar moeder ingevuld en ik heb naar aanleiding van de verhalen die zij me vertelde teksten geschreven. Tijdens het afscheid lukte het de dochter toch, voorzien van mijn tips, om zelf te spreken. Je bent vaak sterker dan je denkt op zo’n moment. Liefde houdt niet op waar het leven eindigt..

You might be interested in …